Зміст 1. Загальні відомості __________________________________________________________ 2 2. Мета створення портфоліо ___________________________________________________ 3 3. Творчий портрет ____________________________________________________________ 4 3.1. Методична проблема та шляхи її реалізації __________________________________ 4 3.2. З досвіду організації навчально-виховного процесу в сільській школі ____________ 5 3.2.1. Концепція розвитку Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ____________________ 5 3.2.2. Проектна діяльність навчального закладу ______________________________ 6 3.2.3. Контрольно-аналітична діяльність ____________________________________ 7 3.2.4. Організація роботи учнівського самоврядування ________________________ 7 3.3. Окремі приклади організації методичної роботи школи _______________________ 8 3.3.1. Організація роботи з атестації педагогічних працівників ______________ 8-10 3.3.2. Робота шкільного методичного кабінету ___________________________ 11-13 3.3.3. План роботи методичної ради опорної школи _______________________ 14-19 4. Досягнення в роботі ________________________________________________________ 20 4.1.Власні досягнення ______________________________________________________ 20 4.2.Досягнення педагогічного колективу школи у 2009-2010 н. р. _________________ 21 1. Загальні відомості Дата народження 16.05.1969 р. Освіта вища Який вищий навчальний заклад закінчила, рік закінчення Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1991 р. Спеціальність за дипломом математика Посада заступник директора з навчально-виховної роботи Загальний педагогічний стаж роботи 19 років Стаж роботи на посаді 5 років Кваліфікаційна категорія вища, старший вчитель Курси підвищення кваліфікації Курси підвищення кваліфікації вчителів математики при Чернігівському ОІППО, 2006 рік. Рік останньої атестації 2007 р. Нагороди 2005 рік – грамота районного відділу освіти Чернігівської РДА; 2007 рік – грамота Чернігівської районної державної адміністрації; 2008 рік – подяка Чернігівської районної державної адміністрації; 2009 рік – грамота обласного управління освіти. http://tvorcist.blogspot.com/ 2. Мета створення портфоліо 3. Творчий портрет 3.1. Методична проблема та шляхи її реалізації Методична проблема заступника директора з НВР: «Впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу в школі, розвиток творчого потенціалу вчителів та учнів школи» Завдання: 1. Вивчення та впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів. 2. Розвиток та удосконалення вмінь учнів формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами. 3. Формування загальнонавчальних вмінь учнів як основу самоосвітньої діяльності, стимулювання пізнавального інтересу учнів. 4. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів. 5. Удосконалювати систему громадянського виховання учнів, утвердження учнівського самоврядування. 3.2. З досвіду організації навчально-виховного процесу в сільській школі 3.2.1. Концепція розвитку Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівського району Чернігівської області на 2010-2013 роки Мета концепції: забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах школи, спрямованих на виховання конкурентноздатної, компетентної, соціально мобільної особистості. Концепція схвалена методичною радою районного методичного кабінету, протокол №3 від 31.05.10 р. 3.2.2. Проектна діяльність навчального закладу Назва проекту Термін реалізації Результат Формуємо творчого вчителя 2010-2013 р. схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р. Сучасні педагогічні технології успішного навчання 2010-2013 р. схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р. Розвиток обдарованості 2010-2013 р. схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р. Допрофільне та профільне навчання 2010-2013 р. схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р. Виховуємо громадянина 2009-2013 р. схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р.; І місце на районному етапі конкурсу «Краща модель виховної роботи школи» Профорієнтація 2010-2013 р. схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р. Пам'ять серця 2009-2010 н. р. І місце на районному етапі конкурсу проектів, присвячених 65-ій річниці Перемоги у ВВв 3.2.3. Контрольно-аналітична діяльність Над матеріалами цього розділу планую працювати у цьому навчальному році. 3.2.4. Організація роботи учнівського самоврядування 1. Загальні положення роботи учнівського самоврядування: Конституція учнівського Парламенту, Статут, гімн школи. 2. Структура учнівського самоврядування. 3. Планування роботи учнівського самоврядування. 3.3. Окремі приклади організації методичної роботи школи 3.3.1. Організація роботи з атестації педагогічних працівників Одним із основних завдань атестації педагогічних працівників є об’єктивна оцінка праці вчителя, яка стимулює фахову освіту, підвищує мотивацію якісної роботи, їхню персональну відповідальність за результати навчання й виховання. Тому оцінка роботи вчителя в школі проводиться за такою схемою: Атестація Оцінювання адміністрацією школи рівня професіоналізму та результатів навчально-виховної роботи вчителя Оцінювання роботи колегами Вивчення думки учнів, батьків про вчителя, який атестується Зорієнтувати педагога на систематичну роботу над собою, показати йому важливість самовдосконалення – завдання, яке потребує тактовності та наполегливості з боку керівництва. Як результат системного підходу до формування професіоналізму вчителя – зростання фахового рівня педагогів школи, підвищення якості успішності учнів. Кількість медалістів за останні три роки Кількість випускників, які вступили до ВНЗ, за останні три роки Результати участі учнів у предметних олімпіадах Якісний склад педагогічного колективу школи 2009-2010 н. р. у порівнянні з 2005-2006 н. р. Для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів вкрай необхідні проведення районних семінарів-практикумів вчителів різних предметів. Важко пригадати, коли до 2005-2006 н. р. на базі школи проводились районні семінари-практикуми. Останнім часом зріс інтерес до досвіду роботи вчителів нашої школи. На базі школи відбулися такі семінари: у 2005-2006 н. р. – районний семінар-практикум вчителів української мови і літератури; у 2007-2008 н. р. – районні семінари-практикуми вчителів етики та вчителів трудового навчання; у 2008-2009 н. р. – районні семінари-практикуми вчителів математики, вчителів початкових класів та заступників директорів з навчально-виховної роботи; у 2009-2010 н. р. – районні семінари-практикуми вчителів англійської мови та класних керівників. 3.3.2. Робота шкільного методичного кабінету Шкільний методичний кабінет – організаційний центр самоосвіти вчителя Основними завданнями методичного кабінету є: 1. Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам. 2. Інформаційно-методична робота з пропаганди нових методів, технологій, способів навчальної діяльності. 3. Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду. 4. Сприяння творчим педагогічним пошукам. Основні функції методичного кабінету: - науково-методичне інформування; - діагностування (визначення професійного рівня учителів і творчих здібностей учнів); - консультування; - впровадження інновацій; - координація діяльності з районним методичним кабінетом, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Основні напрямки роботи методичного кабінету: а) проведення масових методичних заходів, педрад, нарад і т. д.; б) організація роботи педколективу з впровадження нових педагогічних технологій; в) впровадження модернізованих форм методичної роботи з педагогічними кадрами; г) керівництво самоосвітньою діяльністю; д) організація роботи по вивченню, узагальненню, впровадженню передового педагогічного досвіду. Всі матеріали розміщені за розділами: 1) «Досвід кращих – надбання всіх»; 2) «Нормативні документи»; 3) «На допомогу класному керівнику». 3.3.3. План роботи методичної ради опорної школи Діяльність методичної ради опорної школи Проблема: застосування педагогічних стратегій формування та розвитку дослідницької, інформаційної, комунікативної, самоосвітньої, соціальної компетентностей учнів. План роботи методичної ради Олишівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2010-2011 н.р. № п/п Тематика засідань Дата проведення Відповідальні Примітка 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. І засідання Зміст, основні напрямки методичної роботи на базі опорної школи. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради опорної школи на 2010-2011 н. р. Організація роботи над загальношкільними навчально-виховними проектами. ІІ засідання (методичний аукціон) Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій. Аналіз особливостей сучасного уроку. Підсумки тижня педагогічної майстерності «Сучасний урок». ІІІ засідання (проблемний стіл) Організація роботи з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості сільського учня. ІV засідання (методичний діалог) Критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога. Підсумки методичного тижня «Панорама творчих уроків». Творчий портрет вчителя української мови і літератури Бурмаки О.М. V засідання Науково-практична конференція «Розвиток професійної компетентності педагогів». VІ засідання Оцінка методичної роботи школи за 2010-2011 навчальний рік. Обговорення проекту річного плану та плану роботи методичної ради на 2011-2012 навчальний рік. 31.08.10 19.11.10 14.01.11 18.02.11 08.04.11 10.06.11 голова методичної ради голова методичної ради голова методичної ради голова методичної ради голова методичної ради голова методичної ради Вивчення проблемних питань в період між засіданнями: Термін Зміст Відповідальні Примітка 02.09.10-18.11.10 1. Апробація новітніх технологій та пристосування їх до умов сільської школи. 20.11.10-13.01.11 1. Організація роботи педагогічного колективу школи по підготовці учнів до участі в шкільних, районних, обласних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів (МАН). 2. Створення та поповнення шкільного банку даних обдарованих дітей. 15.01.11-17.02.11 1. Заходи з управління самоосвітою педагогів. 2. Результати роботи педколективу з шкільною документацією. Організація роботи консультаційних пунктів № п/п дата час тема відповідальний 1. 02.11.10 1400-1600 Використання інноваційних форм методичної роботи. Підготовка до атестації навчального закладу. Самооцінка діяльності ЗНЗ. Козлик Т.О. (для шкіл району) 2. 23.11.10 1400-1600 Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках англійської мови та формування в них комунікативної компетенції. Питель Л.А. (для шкіл району) 3. 20.12.10 1400-1600 Формування комунікативної компетенції через організацію творчої діяльності учнів початкових класів. Веселова Р.І. (для шкіл опорного закладу освіти) 4. 21.01.11 1400-1600 Застосування інформаційних технологій та комп’ютерної техніки на уроках математики. Козлик Т.О. (для шкіл опорного закладу освіти) 5. 15.02.11 1400-1600 Використання інноваційних форм методичної роботи. Підготовка до атестації навчального закладу. Самооцінка діяльності ЗНЗ. Козлик Т.О. (для шкіл району) План методичних заходів Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на І семестр 2010-2011 н.р. місяць дата назва заходу відповідальні серпень 25.08.10-26.08.10 Участь вчителів у районних предметних секційних заняттях. дирекція 27.08.10 Засідання Школи фахової майстерності вчителів-словесників. Бурмака О.М. 27.08.10 Засідання міжшкільної Творчої лабораторії вчителів природничо-математичного циклу. Ганяйло В.П. 27.08.10 Засідання Практичної майстерні вчителів трудового навчання. Пономаренко О.О. 30.08.10 Засідання Круглого столу класних керівників. Питель Л.А. 31.08.10 Засідання методичної ради опорної школи. Козлик Т.О. 31.08.10 Засідання педагогічної ради №9 Макотрик В.П. вересень 02.09.10 Засідання Методичного аукціону вчителів початкових класів. Лопата І.Ю. 28.09.10 Засідання Школи фахової майстерності вчителів-словесників. Бурмака О.М. жовтень 11.10.10- 15.10.10 І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Козлик Т.О. 20.10.10 І засідання майстер- класу вчителя початкових класів Веселової Р.І. Веселова Р.І. 25.10.10 Засідання педагогічної ради №10. Макотрик В.П. листопад 02.11.10 Робота консультаційного пункту з теми «Використання інноваційних форм методичної роботи. Підготовка до атестації навчального закладу. Самооцінка діяльності ЗНЗ». Козлик Т.О. (для шкіл району) 08.11.10- 12.11.10 Тиждень педагогічної майстерності вчителів української мови і літератури. Козлик Т.О., Бурмака О.М. 15.11.10- 19.11.10 Методичний тиждень педагогічної майстерності «Сучасний урок». Козлик Т.О. 17.11.10 Засідання Практичної майстерні вчителів трудового навчання. Пономаренко О.О. 17.11.10 ІІ засідання майстер- класу вчителя початкових класів Веселової Р.І. Веселова Р.І. 18.11.10 Засідання Круглого столу класних керівників. Питель Л.А. 19.11.10 Засідання методичної ради опорної школи. Козлик Т.О. 19.11.10 Засідання міжшкільної Творчої лабораторії вчителів природничо-математичного циклу. Ганяйло В.П. 19.11.10 Засідання Школи фахової майстерності вчителів-словесників. Бурмака О.М. 19.11.10 Засідання Методичного аукціону вчителів початкових класів. Лопата І.Ю. 23.11.10 Робота консультаційного пункту з теми «Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках англійської мови та формування в них комунікативної компетенції». Питель Л.А. (для шкіл району) згідно графіка відділу освіти ЧРДА Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. дирекція, вчителі-предметники грудень 06.12.10- 10.12.10 Тиждень педагогічної майстерності вчителів фізики. Козлик Т.О., Питель Л.М. 08.12.10 ІІ засідання майстер- класу вчителя початкових класів Веселової Р.І. Веселова Р.І. 10.12.10 Районний семінар-практикум класних керівників «Формування загальнолюдських цінностей, патріотичних почуттів, національної самосвідомості школярів. Розвиток полікультурних, дослідницьких, інформаційних компетентностей». Козлик Т.О., Пономаренко О.О., Питель Л.А. 17.12.10 Засідання педагогічної ради №11. Макотрик В.П. 20.12.10 Робота консультаційного пункту з теми «Формування комунікативної компетенції через організацію творчої діяльності учнів початкових класів». Веселова Р.І. (для шкіл опорного закладу освіти)

Зміст

1.      Загальні відомості __________________________________________________________ 2

2.      Мета створення портфоліо ___________________________________________________ 3

3.      Творчий портрет ____________________________________________________________ 4

3.1. Методична проблема та шляхи її реалізації __________________________________ 4

3.2. З досвіду організації навчально-виховного процесу в сільській школі ____________ 5

3.2.1.      Концепція розвитку Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ____________________ 5

3.2.2.      Проектна діяльність навчального закладу ______________________________ 6

3.2.3.      Контрольно-аналітична діяльність ____________________________________ 7

3.2.4.      Організація роботи учнівського самоврядування ________________________ 7

3.3. Окремі приклади організації методичної роботи школи _______________________ 8

3.3.1.      Організація роботи з атестації педагогічних працівників ______________ 8-10

3.3.2.      Робота шкільного методичного кабінету ___________________________ 11-13

3.3.3.      План роботи методичної ради опорної школи _______________________ 14-19

4.      Досягнення в роботі ________________________________________________________ 20

4.1.Власні досягнення ______________________________________________________ 20

4.2.Досягнення педагогічного колективу школи у 2009-2010 н. р. _________________ 211. Загальні відомості
Дата народження  
16.05.1969 р.

Освіта  
вища

Який вищий навчальний заклад закінчила, рік закінчення  
Чернігівський державний педагогічний інститут     ім. Т.Г. Шевченка, 1991 р.

Спеціальність за дипломом  
математика

Посада  
заступник директора з навчально-виховної роботи

Загальний педагогічний стаж роботи  
19 років

Стаж роботи на посаді  
5 років

Кваліфікаційна категорія  
вища, старший вчитель

Курси підвищення кваліфікації  
Курси підвищення кваліфікації вчителів математики при Чернігівському ОІППО, 2006 рік.

Рік останньої атестації  
2007 р.

Нагороди  
2005 рік – грамота районного відділу освіти Чернігівської РДА;

2007 рік – грамота Чернігівської районної державної адміністрації;

2008 рік – подяка Чернігівської районної державної адміністрації;

2009 рік – грамота обласного управління освіти.
http://tvorcist.blogspot.com/

2. Мета створення портфоліо


3. Творчий портрет

3.1. Методична проблема та шляхи її реалізації

Методична проблема заступника директора з НВР:

«Впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу в школі, розвиток творчого потенціалу вчителів та учнів школи»

     Завдання:

1.    Вивчення та впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів.

2.    Розвиток та удосконалення вмінь учнів формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.

3.    Формування  загальнонавчальних вмінь учнів як основу самоосвітньої діяльності, стимулювання пізнавального інтересу учнів.

4.    Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.

5.    Удосконалювати систему громадянського виховання учнів, утвердження учнівського самоврядування.

3.2. З досвіду організації навчально-виховного

процесу в сільській школі

3.2.1. Концепція розвитку Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівського району Чернігівської області на 2010-2013 роки

Мета концепції: забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах школи, спрямованих на виховання конкурентноздатної, компетентної, соціально мобільної особистості.


Концепція схвалена методичною радою районного методичного кабінету, протокол №3 від 31.05.10 р.3.2.2. Проектна діяльність навчального закладу
Назва проекту  
Термін реалізації  
Результат

Формуємо творчого вчителя  
2010-2013 р.  
схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р.

Сучасні педагогічні технології успішного навчання  
2010-2013 р.  
схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р.

Розвиток обдарованості  
2010-2013 р.  
схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р.

Допрофільне та профільне навчання  
2010-2013 р.  
схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р.

Виховуємо громадянина  
2009-2013 р.  
схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р.;

І місце на районному етапі конкурсу «Краща модель виховної роботи школи»

Профорієнтація  
2010-2013 р.  
схвалено методичною радою РМК, протокол №3 від 31.05.10 р.

Пам'ять серця      
2009-2010 н. р.  
І місце на районному етапі конкурсу проектів, присвячених 65-ій річниці Перемоги у ВВв


3.2.3. Контрольно-аналітична діяльність

            Над матеріалами цього розділу планую працювати у цьому навчальному році.

3.2.4. Організація роботи учнівського самоврядування

1. Загальні положення роботи учнівського самоврядування: Конституція учнівського Парламенту, Статут, гімн школи.

2. Структура учнівського самоврядування.


3. Планування роботи учнівського самоврядування.3.3. Окремі приклади організації методичної роботи школи

3.3.1. Організація роботи з атестації педагогічних працівників

Одним із основних завдань атестації педагогічних працівників є об’єктивна оцінка праці вчителя, яка стимулює фахову освіту, підвищує мотивацію якісної роботи, їхню персональну відповідальність за результати навчання й виховання. Тому оцінка роботи вчителя в школі проводиться за такою схемою:


Атестація


Оцінювання адміністрацією школи рівня професіоналізму та результатів навчально-виховної роботи вчителя


Оцінювання роботи колегами


Вивчення думки учнів, батьків про вчителя, який атестується


Зорієнтувати педагога на систематичну  роботу над собою, показати йому важливість самовдосконалення – завдання, яке потребує тактовності та наполегливості з боку керівництва.

Як результат системного підходу до формування професіоналізму вчителя – зростання фахового рівня педагогів школи, підвищення якості успішності учнів.Кількість медалістів за останні три роки


Кількість випускників, які вступили до ВНЗ, за останні три роки


Результати участі учнів у предметних олімпіадах
Якісний склад педагогічного колективу школи 2009-2010 н. р. у порівнянні з 2005-2006 н. р.

Для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів вкрай необхідні проведення районних семінарів-практикумів вчителів різних предметів. Важко пригадати, коли до 2005-2006 н. р. на базі школи проводились районні семінари-практикуми. Останнім часом зріс інтерес до досвіду роботи вчителів нашої школи. На базі школи відбулися  такі семінари:

            у 2005-2006 н. р. – районний семінар-практикум вчителів української мови і літератури;

            у 2007-2008 н. р. – районні семінари-практикуми вчителів етики та вчителів трудового навчання;

            у 2008-2009 н. р. – районні семінари-практикуми вчителів математики, вчителів початкових класів та заступників директорів з навчально-виховної роботи;

            у 2009-2010 н. р. – районні семінари-практикуми вчителів англійської мови та класних керівників.

3.3.2. Робота шкільного методичного кабінету

Шкільний методичний кабінет – організаційний центр самоосвіти вчителя
Основними завданнями методичного кабінету є:

1.              Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.

2.              Інформаційно-методична робота з пропаганди нових методів, технологій, способів навчальної діяльності.

3.              Організація    системи    заходів,    спрямованих    на    розвиток   творчого потенціалу педагогів,  впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду.

4.              Сприяння творчим педагогічним пошукам.Основні функції методичного кабінету:

-     науково-методичне інформування;

-     діагностування (визначення професійного рівня учителів і творчих здібностей учнів);

-     консультування;

-     впровадження інновацій;

-     координація діяльності з районним методичним кабінетом, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.Основні напрямки роботи методичного кабінету:

а) проведення масових методичних заходів, педрад, нарад і т. д.;
б) організація роботи педколективу з впровадження нових педагогічних технологій;в) впровадження модернізованих форм методичної роботи з педагогічними кадрами;

г) керівництво самоосвітньою діяльністю;д) організація роботи по вивченню, узагальненню, впровадженню передового педагогічного досвіду.Всі матеріали розміщені за розділами:

1) «Досвід кращих – надбання всіх»;

 2) «Нормативні документи»;

 3) «На допомогу класному керівнику».

3.3.3. План роботи методичної ради опорної школи

Діяльність методичної ради опорної школи

Проблема: застосування педагогічних стратегій формування та розвитку дослідницької, інформаційної, комунікативної, самоосвітньої, соціальної  компетентностей учнів.

План роботи

методичної ради Олишівської ЗОШ І-ІІІ ст. на  2010-2011 н.р.


п/п  


Тематика засідань  
Дата

проведення  


Відповідальні  


Примітка1.                                

2.

3.1.

2.1.2.1.

2.

3.

1.

1.

2.  
І засідання

 Зміст, основні напрямки методичної роботи на базі опорної школи.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради опорної школи  на 2010-2011 н. р.

Організація роботи над загальношкільними навчально-виховними проектами.

ІІ засідання (методичний аукціон)

Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій.

Аналіз особливостей сучасного уроку. Підсумки тижня педагогічної майстерності «Сучасний урок».

ІІІ засідання (проблемний стіл)

Організація роботи з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.

Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості сільського учня.

ІV засідання (методичний діалог)

Критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.

Підсумки  методичного тижня «Панорама творчих уроків».

Творчий портрет вчителя української мови і літератури Бурмаки О.М.

V засідання

 Науково-практична конференція  «Розвиток професійної компетентності педагогів».

VІ засідання

Оцінка методичної роботи школи за 2010-2011 навчальний рік.

Обговорення проекту річного плану та плану роботи методичної ради на 2011-2012 навчальний рік.  


31.08.10

19.11.1014.01.11

18.02.1108.04.11

10.06.11  


голова методичної радиголова методичної радиголова методичної радиголова методичної ради

голова методичної ради

голова методичної ради

   Вивчення проблемних питань в період між засіданнями:
Термін  
Зміст  
Відповідальні  
Примітка

02.09.10-18.11.10  
1.    Апробація новітніх технологій та пристосування їх  до умов сільської школи.

   
   
20.11.10-13.01.11

   
1.    Організація  роботи педагогічного колективу школи по підготовці учнів до участі в шкільних, районних, обласних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів (МАН).2.     Створення та поповнення шкільного банку даних обдарованих дітей.  
   
15.01.11-17.02.11  
1.     Заходи з управління самоосвітою педагогів.2.    Результати роботи педколективу з шкільною документацією.  
   

Організація роботи консультаційних пунктів
№ п/п  
дата  
час  
тема  
відповідальний

1.  
02.11.10  
1400-1600  
Використання інноваційних форм методичної роботи. Підготовка до атестації навчального закладу. Самооцінка діяльності ЗНЗ.  
Козлик Т.О.

(для шкіл району)

2.  
23.11.10  
1400-1600  
Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках англійської мови та формування в них комунікативної компетенції.  
Питель Л.А.

(для шкіл району)

3.  
20.12.10  
1400-1600  
Формування комунікативної компетенції через організацію творчої діяльності учнів початкових класів.  
Веселова Р.І.

(для шкіл опорного закладу освіти)

4.  
21.01.11  
1400-1600  
Застосування інформаційних технологій та комп’ютерної техніки на уроках математики.  
Козлик Т.О.

(для шкіл опорного закладу освіти)

5.  
15.02.11  
1400-1600  
Використання інноваційних форм методичної роботи. Підготовка до атестації навчального закладу. Самооцінка діяльності ЗНЗ.  
Козлик Т.О.

(для шкіл району)
План методичних заходів Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на І семестр 2010-2011 н.р.
місяць  
дата  
назва заходу  
відповідальнісерпень   
25.08.10-26.08.10  
Участь вчителів у районних предметних секційних заняттях.  
дирекція

27.08.10  
Засідання Школи фахової майстерності вчителів-словесників.  
Бурмака О.М.

27.08.10  
Засідання міжшкільної  Творчої лабораторії вчителів природничо-математичного циклу.  
Ганяйло В.П.

27.08.10  
Засідання Практичної майстерні вчителів трудового навчання.  
Пономаренко О.О.

30.08.10  
Засідання Круглого столу класних керівників.  
Питель Л.А.

31.08.10  
Засідання методичної ради опорної школи.  
Козлик Т.О.

31.08.10  
Засідання педагогічної ради №9  
Макотрик В.П.вересень  
02.09.10  
Засідання Методичного аукціону вчителів початкових класів.  
Лопата І.Ю.

28.09.10  
Засідання Школи фахової майстерності вчителів-словесників.  
Бурмака О.М.

жовтень  
11.10.10-

15.10.10  
І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.  
Козлик Т.О.

20.10.10  
І засідання майстер- класу вчителя початкових класів Веселової Р.І.   
Веселова Р.І.

25.10.10  
Засідання педагогічної ради №10.  
Макотрик В.П.

листопад  
02.11.10  
Робота консультаційного пункту з теми «Використання інноваційних форм методичної роботи. Підготовка до атестації навчального закладу. Самооцінка діяльності ЗНЗ».  
Козлик Т.О.

(для шкіл району)

08.11.10-

12.11.10  
Тиждень педагогічної майстерності вчителів української мови і літератури.  
Козлик Т.О.,

Бурмака О.М.

15.11.10-

19.11.10  
Методичний тиждень педагогічної майстерності «Сучасний урок».  
Козлик Т.О.17.11.10  
Засідання Практичної майстерні вчителів трудового навчання.  
Пономаренко О.О.

17.11.10  
ІІ засідання майстер- класу вчителя початкових класів Веселової Р.І.   
Веселова Р.І.

18.11.10  
Засідання Круглого столу класних керівників.  
Питель Л.А.

19.11.10  
Засідання методичної ради опорної школи.  
Козлик Т.О.

19.11.10  
Засідання міжшкільної  Творчої лабораторії вчителів природничо-математичного циклу.  
Ганяйло В.П.

19.11.10  
Засідання Школи фахової майстерності вчителів-словесників.  
Бурмака О.М.

19.11.10  
Засідання Методичного аукціону вчителів початкових класів.  
Лопата І.Ю.

23.11.10  
Робота консультаційного пункту з теми «Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках англійської мови та формування в них комунікативної компетенції».  
Питель Л.А.

(для шкіл району)

згідно графіка відділу освіти ЧРДА  
Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.  
дирекція,

вчителі-предметникигрудень  
06.12.10-

10.12.10  
Тиждень педагогічної майстерності вчителів фізики.  
Козлик Т.О.,

Питель Л.М.

08.12.10  
ІІ засідання майстер- класу вчителя початкових класів Веселової Р.І.   
Веселова Р.І.

10.12.10  
Районний семінар-практикум класних керівників  «Формування загальнолюдських цінностей, патріотичних почуттів, національної самосвідомості школярів. Розвиток полікультурних, дослідницьких, інформаційних компетентностей».  
Козлик Т.О.,

 Пономаренко О.О.,

Питель Л.А.

17.12.10  
Засідання педагогічної ради №11.  
Макотрик В.П.

20.12.10  
Робота консультаційного пункту з теми «Формування комунікативної компетенції через організацію творчої діяльності учнів початкових класів».  
Веселова Р.І.

 (для шкіл опорного закладу освіти)